EuroBroker execution speed

fast
50% (1 vote)
average
50% (1 vote)
slow
0% (0 votes)
Total votes: 2